מרכז רמת ידין (דורה)

קייטנה גילאים מועדים רישום
מיוזי-קמפ קייטנה סיטאר - עד 21/07/24 - 01/08/24 לרישום
מעברים- למסיימי כיתה ו' - עד 22/07/24 - 01/08/24 לרישום
נוער קיץ דורה - עד 01/07/24 - 30/07/24 לרישום
צמצום פערים דורה- עולים ל ה' - ד עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים דורה- עולים ל ו' - ו עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים עולים לב' דורה - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים עולים לג' דורה - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים עולים לד' דורה - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
קיץ FUN - דורה - עד 01/07/24 - 17/07/24 לרישום
שפיים למשפחות דורה ללא הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
שפיים למשפחות דורה עם הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום

אתריקס פיתוח מערכות מידע