בכדי להגיש מועמדות למכרז כוח אדם יש לקרוא בעיון את פרטי המכרז ואת דרישות הסף.

במידה והינך עונה על הקריטריונים הנדרשים עליך/עלייך לשלוח את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים
  • תעודות והמלצות
  • טופס פרטי המועמד- למלא אותו בכתב יד, באופן מלא וקריא

את המסמכים לשים במעטפה סגורה, בציון שם המועמד/ת, שם המשרה ומספרה.

בתום מועד ההגשה יפתחו המעטפות והמועמדים אשר מתאימים לפרופיל המשרה יזומנו לראיונות.

שם המשרה דוא"ל לשליחת קורות חיים הערות

אתריקס פיתוח מערכות מידע