קייטנה גילאים מועדים רישום
- צהרון ב. צופיה א1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- צהרון ב. צופיה א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- צהרון ב. צופיה ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- צהרון ב. צופיה ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- צהרון ב. צופיה ג1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- צהרון ב. צופיה ג2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- ק. קיץ א. שרה א - עד 01/07/23 - 21/07/24 לרישום
- ק. קיץ א. שרה ב - עד 01/07/23 - 21/07/24 לרישום
- ק. קיץ א. שרה ג - עד 01/07/23 - 21/07/24 לרישום
- ק. קיץ ברקאי א1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- ק. קיץ ברקאי א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- ק. קיץ ברקאי ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- ק. קיץ ברקאי ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- ק. קיץ ברקאי ג2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- ק.קיץ ברקאי ג1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
- ק.קיץ נתן אלבז א1 - עד 01/07/23 - 21/07/24 לרישום
- ק.קיץ נתן אלבז א2 - עד 01/07/23 - 21/07/24 לרישום
- ק.קיץ נתן אלבז א3 - עד 01/07/23 - 21/07/24 לרישום
כח המוח- למסיימות ולמסיימי כיתות ד-ה - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה ד עד ה 28/07/24 - 08/08/24 לרישום
מיוזי-קמפ קייטנה סיטאר - עד 21/07/24 - 01/08/24 לרישום
אוגוסט שעורה - ד' עד ו' 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
אור ברוך עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
אור יאיר עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
איה יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
איה שבוע אחרון יולי - עד 22/07/24 - 31/07/24 לרישום
חופית יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
חופמי יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
חסידה יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
חסידה שבוע אחרון יול - עד 22/07/24 - 31/07/24 לרישום
ינשוף יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
יסעור יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
מעברים- למסיימי כיתה ו' - עד 22/07/24 - 01/08/24 לרישום
נוער קיץ - גלי ים - עד 02/07/24 - 30/07/24 לרישום
נוער קיץ דורה - עד 01/07/24 - 30/07/24 לרישום
נוער קיץ-נאות הרצל - עד 02/07/24 - 30/07/24 לרישום
נורית יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
סנונית יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
עיט יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
עיט שבוע אחרון ביולי - עד 22/07/24 - 31/07/24 לרישום
פטל יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
פטל שבוע אחרון ביולי - עד 22/07/24 - 31/07/24 לרישום
צהרון לקייטנה - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
ציון יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
צמצום פערים דורה- עולים ל ה' - ד עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים דורה- עולים ל ו' - ו עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים מסיימי א' נאות הרצל - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים מסיימי ב' נאות הרצל - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים מסיימי ג' נאות הרצל - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים עולים לב' דורה - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים עולים לג' דורה - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים עולים לד' דורה - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
ק. קיץ ב. צופיה א1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ ב. צופיה ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ ב. צופיה ג1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ ב. צופיה ג2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ חבד בנות א1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ חבד בנות א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ חבד בנות ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ חבד בנות ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ חבד בנות ג1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ חבד בנות ג2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ קמפוס ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ קמפוס ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ קמפוס ב3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ קמפוס ג1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ קמפוס ג3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ קמפוס ג4 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק. קיץ שלהבות א1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי א1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי א3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי א4 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ב3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ב4 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ב5 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ג1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ג2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ג3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ אהרון דוידי ג4 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב. מרגלית א1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב. מרגלית א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב. מרגלית א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב. מרגלית ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב. מרגלית ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב. צופיה א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב. צופיה ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב.מרגלית ג1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ ב.מרגלית ג2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ חבד בנים א - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ חבד בנים ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ חבד בנים ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ חבד בנים ג - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ קמפוס א1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ קמפוס א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ קמפוס א3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ קמפוס ג2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות א2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות א3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות א4 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות ב1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות ב2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות ב3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות ב4 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות ג1 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות ג2 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
ק.קיץ שלהבות ג3 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קורס גלישת גלים- בנות - חוף סירונית ד עד 17/07/24 - 22/07/24 לרישום
קורס גלישת גלים- בנים - ד עד 14/07/24 - 22/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - אגס יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - אדמונית יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אביבית - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אגמים - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אגס - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אדוה - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אדמונית - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אורי - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אטד - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט איה 4-5 - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אלון - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט אפק - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט ארגמן - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט במבוק - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט בשמת - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט גבעול - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט גלילה רון פדר - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט גרגיר נחלים - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט דודאים - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט הבשור - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט הדס - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט הדר - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט ורד - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט חבצלות - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט חוחית - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט חנה מרון - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט חנה רובינה - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט חסידה 3-4 - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט יונה עטרי - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט כחל - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט כפות תמרים - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט לבנון - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט לוטוס - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט ליבי - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט לימונית - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט לשון הים - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט מנגו - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט מעיין - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט מקור החסידה - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט נאוה - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט נועם - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט נופר - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט נזמית - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט נחלים - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט סלסלי כסף - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט סמדר שיר - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט עיט 4-5 - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט ערבה - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט ערבי נחל - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט פולג - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט פטל 3-4 - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט פיקוס - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט פמוטים - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט פרדס - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט צדפים - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט ציון - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט ציפורני חתול - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט ציפורנית - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט צלף - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט צמרת - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט קטלב - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שולמית כ.אסיף - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שיבולת - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שיטה - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שלהבית - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שלום - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שלומית לבנת - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שלמון - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שנית - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט שקדיה - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט תות - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט תלתן - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אוגוסט תרצה אתר - עד 01/08/24 - 12/08/24 לרישום
קייטנה קייץ - אורי יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - אלון יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - ארגמן יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - דודאים יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - הבשור יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - הדס יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - הדר יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - חבצלות יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - כפות תמרים יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - ליבי יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - מעיין יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - נאוה יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - נופר יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - סלסלי כסף יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - פמוטים יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - צ.חתול יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - צדפים יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - צלף יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - קיץ רשש בנות קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - קיץ רשש בנים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - קיץ רשש מעורב קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - רשש בנות עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - רשש בנים עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - רשש מעורב עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - שיבולת יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - שלהבית יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - שלום יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קייץ - שלמון יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנה קיץ - תרצה אתר יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
קייטנת גלים א'-ב' - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
קייטנת גלים ג'-ד' - עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
קיץ FUN - גלי ים - עד 01/07/24 - 17/07/24 לרישום
קיץ FUN - דורה - עד 01/07/24 - 17/07/24 לרישום
קיץ FUN -נאות הרצל - עד 01/07/24 - 17/07/24 לרישום
קיץ אביבית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אגמים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אגס קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אדוה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אדמונית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אור ברוך קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אור יאיר קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אורי קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אטד קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ איה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אלון קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ אפק קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ארגמן קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ במבוק קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ בשמת קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ גבעול קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ גלילה רון פדר קצ - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ גרגיר נחלים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ דודאים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ הבשור קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ הדס קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ הדר קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ורד קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ חבצלות קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ חוחית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ חופית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ חופמי קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ חנה מרון קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ חנה רובינה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ חסידה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ יונה עטרי קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ינשוף קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ יסעור קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ כוכבית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ כחל קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ כפות תמרים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ לבנון קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ לוטוס קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ליבי קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ לימונית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ לשון הים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ מנגו קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ מעיין קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ מקור החסידה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ מרגניות קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ נאווה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ נועם קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ נופר קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ נורית קצר - ד עד ו 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ נזמית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ נחלים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ סלסלי כסף קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ סמדר שיר קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ סנונית קצר - ז' עד יב 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ עיט קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ערבה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ערבי נחל קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ פולג קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ פטל קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ פיקוס קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ פמוטים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ פרדס קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ צדפים קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ציון קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ציפורני חתול קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ ציפורנית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ צלף קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ צמרת קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ קטלב קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שולמית כ.אסיף קצ - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שושן צחור קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שחף קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שיבולת קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שיטה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שלהבית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שלום קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שלומית לבנת קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שלמון קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שנית קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שעורה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ שקדיה קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ תות קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ תלתן קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
קיץ תרצה אתר קצר - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
שושן צחור עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
שחף יולי עד 16:30 - עד 01/07/24 - 21/07/24 לרישום
שעורה יולי מלא - עד 01/07/24 - 31/07/24 לרישום
שפיים למשפחות גלי ים בלי הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
שפיים למשפחות גלי ים עם הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
שפיים למשפחות דורה ללא הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
שפיים למשפחות דורה עם הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
שפיים למשפחות נאות הרצל ללא הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
שפיים למשפחות נאות הרצל עם הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
תוכנית "מעברים"- למסיימות ולמסיימי כיתות ו' - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה ו עד ו 28/07/24 - 08/08/24 לרישום

אתריקס פיתוח מערכות מידע