מרכז קהילתי נאות הרצל

קייטנה גילאים מועדים רישום
כח המוח- למסיימות ולמסיימי כיתות ד-ה - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה עד 14/07/24 - 18/07/24 לרישום
נוער קיץ-נאות הרצל - עד 02/07/24 - 30/07/24 לרישום
צמצום פערים מסיימי א' נאות הרצל - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים מסיימי ב' נאות הרצל - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
צמצום פערים מסיימי ג' נאות הרצל - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה עד 22/07/24 - 08/08/24 לרישום
קיץ FUN -נאות הרצל - עד 01/07/24 - 17/07/24 לרישום
שפיים למשפחות נאות הרצל ללא הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
שפיים למשפחות נאות הרצל עם הסעה - עד 24/07/24 - 24/07/24 לרישום
תוכנית "מעברים"- למסיימות ולמסיימי כיתות ו' - מרכז קהילתי נאות הרצל, שמעון ברכה 12, נתניה עד 11/08/24 - 14/08/24 לרישום

אתריקס פיתוח מערכות מידע