green-calendar
  • יום ׳ 03.05.2023 | שעה
money
  • ללא עלות
address

info

בראשית 2- מסע אל החלום

סיפורה של החללית הישראלית ומסעה אל החלל העמוק

במסגרת שבוע החלל ובשיתוף SPACE IL

 

green-calendar הוספה ליומן המכירה וההרשמה לאירוע הסתיימה.

אתריקס פיתוח מערכות מידע